Hoppa till innehållet

A. Introduktion

Din integritet är viktig för oss på Folkets Hus. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data som samlas in genom dina interaktioner med vår hemsida.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Folkets Hus Boden, org. nr. 798500-0301, (+46) 0921-18550, Box 43, 96121 Boden, info@boden.fh.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com) och är en omarbetad version av Website Planets (websiteplanet.com) översättning.

C. Insamling av personlig information

Vid besök på vår hemsida samlas följande typer av personlig information in:

 • information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 • information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 • information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 • information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

D. Insamling av personlig data i samband med köp

Utöver ovan nämnda information samlas information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder i samband med transaktioner och transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter av Tickster AB för Folkets Hus Bodens räkning.

Detaljer om Ticksters personuppgiftspolicy hittar du genom att klicka på länken “Personuppgiftspolicy” i webbshopen för valt evenemang. Du kan även kontakta personuppgiftsbiträdet direkt. Kontaktuppgifter till denna finns tillgängliga i samma dokument.

E. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera vår hemsida och verksamhet;
 • att anpassa vår hemsida åt dig;
 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 • att skicka varor och leverera tjänster som du har köpt via vår hemsida till dig;
 • att skicka fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 • att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 • att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller verksamheter som vi tror att kan vara av intresse för dig där du specifikt har samtyckt till detta via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 • att ge tredje parter statistisk information om våra användare (dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor; samt
 • annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

F. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier);
 • till köparen (eller den blivande köparen) av alla tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 • till personer vid alla myndigheter och domstolar som rimligen har rätt att begära ut den informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

G. Internationell dataöverföring

Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan tillgängliggöras via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi eller våra underleverantörer är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

H. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

I. Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi lagrar all personlig information som du tillhandahåller på lösenords- och brandväggsskyddade platser så som servrar hos våra underleverantörer.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Du som administrerar vår hemsida ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

I ytterst få fall, ofta gällande lokaluthyrning, kan personlig information komma att lagras i låsta skåp på vårt kontor, Drottninggatan 4, 96135 Boden.

J. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas meddelandesystem.

K. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

Betalning av administrativ avgift om SEK 1.500 KR inklusive moms och tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

L. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

M. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

N. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

Google Analytics och Google Signal

Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan och bläddrar på hemsidan. Informationen används för att förbättra hemsidans användbarhet, analysera användningen av hemsidan, administrera hemsidan, förhindra bedrägerier och förbättra hemsidans säkerhet samt anpassa hemsidan för varje användare.

M. Tillvägagångssätt för att neka användningen av kakor

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på vår hemsidas användbarhet.

Om du blockerar kakor kommer du kanske inte kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på vår hemsidas användbarhet samt vår möjlighet att leverera tjänster och produkter till dig.

Hjälp oss bli bättre.

Berätta för oss när något inte fungerar och kan anpassas bättre för dig. Genom ditt engagemang växer vi starkare - tillsammans!

Klicka här för att mejla oss

Gå före i biljettkön.

Vårt nyhetsbrev är fullproppat med kommande filmer, andra spännande evenemang och erbjudanden - var först med att boka platser till nästa premiärfilm

Klicka här för att anmäla dig

By Formsmedjan. Powered by Yago